Cenník služieb *


Paušálna cena
Neplatca DPHPlatca DPH
Jednoduché účtovníctvo1 500,- Sk / mesiac
49,79 € / mesiac
2 500,- Sk / mesiac
82,98 € / mesiac
Podvojné účtovníctvo3 000,- Sk / mesiac
99,58 € / mesiac
3 500,- Sk / mesiac
116,18 € / mesiac


Paušálna cena za mesiac zahŕňa
Spracovanie účtovníctva pre 35 dokladov / mesiac
Účtovné poradenstvo
Daňové poradenstvo
Vypracovanie ročnej účtovnej závierky
Vypracovanie daňového priznania

Za doklad sa považuje faktúra došlá, faktúra vyšlá, bankový výpis, pokladničný doklad, interný doklad. V prípade, že počet dokladov za mesiac presiahne paušálne množstvo, sú ďalšie zápisy v účtovnom denníku spoplatňované samostatne podľa cenníka za zápis v účtovnom denníku.


Cena za zápis v účtovnom denníku
Neplatca DPHPlatca DPH
Jednoduché účtovníctvo15,- Sk / zápis
0,50 € / zápis
20,- Sk / zápis
0,66 € / zápis
Podvojné účtovníctvo20,- Sk / zápis
0,66 € / zápis
25,- Sk / zápis
0,83 € / zápis


Spracovanie miezd
Cena / mesiac
1 zamestnanec (HPP, VPP)250,- Sk
8,30 €

Styk s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia a daňovým úradom je zahrnutý v cene.


Ďalej ponúkame
spracovanie cestovných príkazov (zahraničných, tuzemských)
vedenie knihy jázd a vyúčtovanie motorových vozidiel
vypracovanie štatistík, reportov v závislosti od potrieb klienta
vystavovanie prevodných príkazov
evidencia majetku
skladová evidencia

*  Všetky ceny sú vrátane DPH a sú predbežné. Konečné ceny sa stanovia individuálne, v závislosti od charakteru a štádia pripravenosti podkladov, rozsahu požadovaných prác a na základe dohody s klientom.

Konverzný kurz = 30,1260
design by www.caro.sk